Dip. Ing. Şahin İlgen

 


Ya
öğrenen veya öğreten ya da

öğrenme ortamları inşa eden ol;

yoksa yok olursun.

 Geçmiş yüzyıllara göre her şeyin daha hızlı değiştiği farklı insanlar ve kurumlarla birlikte yaşama gereğinin daha da arttığı asrımızda; çocukluktan hayatın sonuna kadar farklı gayelerle de olsa sürekli öğrenmek zorundayız. Öğrenme, birlikte yaşama kültürü’nün geliştiği kurumlarda daha iyi gerçekleşmededir. 

Bilgi çağına girmiş ve hayli yol almış dünyanın öğrenme kültüründen kopmamak ve bir bayrak yarışı gibi kabul edilen bu sürece dahil olmak için, nesiller arasındaki sağlıklı iletişimi bir an önce kurmalıyız. 

Her bir öğrenme olgusu, belli bir düşünce kabiliyeti veza çerçevesi ile gerçekleştirildiği için, her bir öğrenme şekli aynı zamanda bir düşünme tarzıdır. Bu noktadan her insan, farkında olsun veya olmasın, değişik seviyelerde düşünürken öğrenir, öğrenirken düşünür. 

Bu konuda bir büyüğümüzün sözleri
....Eğer nesillerin dimağları yaşadıkları devrin fenleriyle, gönülleri de ötelerden gelen esintilerle donatılarak; ruhlarında birer fener halinde tarih menşuruyla onları geleceğe baktırabilirsek inanın; bu uğurda sarfettiğimiz şeylerin en küçük parçası dahi heder olmayacaktır! Heder olmak şöyle dursun, kat kat fazlasını dahi alacağımız söylenebilir. Hatta diyebilirim ki, nesillerin yetiştirilmesi uğrunda harcanan her kuruş, o sağlam gönüllerde, o terbiye görmüş ruhlarda, adeta bir irad kaynağı haline gelecek, bizler de milletçe, bitip tükenme bilmeyen bir hazine elde etmiş olacağız.”

Şahin İlgen


Arkada?yna Gönder Arkadaşına Gönder